Husk at du får 10% i rabat, på alle online bestillinger ved brug af rabatkoden: DANESFEST ved betaling!

Lejebetingelser

Vores priser:

Priserne er gældende for 3-5 dages leje, alt efter aftale. Alle viste priser er inklusiv moms.

 

Betaling:

Lejen af materiel betales direkte på vores hjemmeside eller på bankoverførsel ved telefonisk aftale. Ved anden aftale kan et depositum betales først og den fulde pris ved opstilling/levering af det lejede materiel.

 

Depositum:

Aftalt depositum er til sikkerhed for skade/mangler, evt. rengøring, samt sikkerhed for kontraktens overholdelse. Reservation af det lejede er gældende når depositum er modtaget af Danes Festudlejning. Ved annullering af ordren senest 30 dage før opstilling, returneres depositum ikke ved afbestilling af det lejede.

 

Transport:

Vores priser på transport er baseret på hvor langt der er til lejers destination. Derudover kører vi efter rationel fællestransport, hvilket vil sige at det tætteste bliver taget først og derfor kan vi ikke give et præcist tidspunkt for levering og afhentning. For levering og afhentning beregnes et kørselstillæg, som er gældende til den nærmeste afsætningsmulighed (overdækket) inden for en maksimal gå afstand på 15 m. Ønsker kunden selv at hente det lejede, skal det ske i lukket bil og stole skal kunne transporteres stående og skal kunne fastgøres.​

 

Opstilling af telt:

Danes Festudlejning sørger for professionel opstilling af telt. Grundet gældende lovgivning er denne slags telt ikke lovlige at leje ud uden professionel opstilling. Vi frasiger os alt slags ansvar ved opstilling og levering som foregår på kundens egen grund.

 

Rengøring:

Det lejede materiel leveres rengjort. Hvis ikke andet er aftalt skal det lejede returneres i rengjort stand og så vidt muligt være pakket i tilsvarende kasser, som de er leveret i. Dårlig rengjort materiel efterfaktureres til samme pris som lejeprisen. Undlad venligst brug af tegnestifter, tape og lignende på alt slags materiel, da vi efterfakturerer for "ellers unødvendig rengøring/reparation" på grund af tape-rester, huller eller lignende. "Ellers unødvendig rengøring/reparation" faktureres til 400kr pr påbegyndt time.

Reklamation, returnering og klager:

Som udgangspunkt kan penge for online ordre ikke returneres medmindre det gøres 30 dage FØR opstilling/leveringsdato

Hvis kunden ikke inden brugen har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes udstyret at være modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke. Er vi ikke ved telefonen på 93936790, kan der lægges besked på vores automatiske telefonsvarer.

 

Vores ansvar:

Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejeren. Skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig. Vi har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og bardunernes opsætningsareal. Vi har selvfølgelig ansvar for at materiel leveres i ordentlig stand og er pænt ved levering.

 

Anvendelse:

Det påhviler lejer ALENE at teltet ikke anvendes til formål så det får overlast. Teltet skal være tillukket når det ikke benyttes. Ingen skarpe genstande mod teltdug, ingen tape, klæbende materiale, tegnestifter, selvklæbere, el.lign. på borde og stole, bar, telt, m.m. Skal altid opbevares i tørvejr, herunder også ved transport.

 

Skader:

Det lejede skal afleveres i samme stand som modtaget, lejeren har erstatningspligt for evt. beskadigelser samt misbrug, tyveri erstattes af lejer efter regning. Evt. skader på terræn under transport og opstilling herunder hjulspor, pløkhuller, m.v. er lejers ansvar ALENE.

 

Udlejer hæfter ikke:

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, pandemi, ildsvåde, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden forcemajeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør udlejer i levering af det lejede, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe denne tilstand vedvarer.

 

Ordrebekræftelse:

Ordrebekræftelse vil blive sendt så snart betaling er modtaget, med garanti inden for 24 timer. Det er alle nævnte ting der står i ordrebekræftelsen der er gældende.

 

GDPR & privat-livs politik

Hos Danes Festudlejning tager vi retten til privatliv seriøst, der vil ALDRIG under nogle omstændigheder blive delt kunders private oplysninger og anden data der indsamles i eksempelvis faktura. Ligeledes gælder alt data opsamlet på vores hjemmeside.

Vi beholder kun den absolut nødvendige data og sletter alt uvedkommende data efter endt ordrebehandling.